Handledning

För dig som jobbar som terapeut eller med människor. I handledningen skapas en trygg atmosfär där du kan tala öppet om dina tankar, känslor och upplevelser av dina klienter, även om dessa är så kallade negativa. Här finns det ett tillåtande klimat som gör det möjligt att prova förhållningssätt som lär terapeuten mer, både om dig själv och om dina klienter.

Du som terapeut kanske känner dig maktlös och oprofessionell eller att du bli idealiserad och beundrad av dina klienter. Under sådant arbetsförhållande kan man känna sig ensam och arbetet upplevs som ansträngande och tungt. Här blir det möjligt att öka ditt medvetande och växa som människa och i den roll som terapeut.

Coachning

Coachning är ett sätt till personlig utveckling och är ett verktyg som gör att du får tid för egen reflektion, möjlighet se nya vägar, nya beslut för att föra dig mot dina mål. Ditt själförtroende ökar genom att utveckla dina talanger i det veta mer vem du är och vad du vill, du finner ett flow i ditt liv!!

Coachning kan ske både privat och i grupp.